Algemene voorwaarden

Dokkumer grachtzwemmen


1. Algemeen

1.1 De organisatie van Dokkumer Grachtzwemmen is in handen van de zwemvereniging de Granaet in samenwerking met Lionsclub Dokkum-Bonifatius en de Admiraliteitsdagen. 

1.2 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het verliezen, diefstal dan wel beschadigen van een eigendom. 

1.3 De organisatie van Dokkumer grachtzwemmen houdt zich te allen tijden het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. 


2. Persoonlijke gegevens

2.1 Het is vereist dat persoonlijke gegevens van deelnemers worden verstrekt, die voor Dokkumer Grachtzwemmen van belang zijn. Uw contactgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden gerelateerd aan deelname aan Dokkumer Grachtzwemmen; deze gegevens zullen niet verstrekt worden aan derden.


3. Inschrijving

3.1 Een individuele deelnemer aan Dokkumer Grachtzwemmen kan zich aanmelden via de website www.dokkumergrachtzwemmen.nl. De inschrijving is definitief wanneer de iDEAL betaling geaccepteerd is.

3.2 Een deelnemer voldoet aan de gestelde leeftijdseisen per onderdeel, heeft 2 zwemdiploma’s en voldoende zwemvaardigheid, heeft geen gezondheidsproblemen en is niet zwanger. Bij aanmelden van deelnemers onder de 18 jaar, is er toestemming nodig van ouders/voogd.

3.3 Door inschrijving gaat men akkoord met de gestelde voorwaarden.

3.4 Inschrijven kan uiterlijk tot 5 september en uitsluitend via deze site. Tijdens het evenement is inschrijven niet mogelijk.

3.5 Inschrijven bij het wedstrijd element van de Nautische mijl van Dokkum kan alleen als de deelnemer in het bezit is van een geldig Triathlon-of KNZB start-nummer/bewijs. Wanneer de deelnemer dit bewijs niet kan aantonen aan de wedstrijdleiding, wordt de deelnemer automatisch geplaatst in de recreatieve startgroep. 
 

4. Betaling

4.1 Het voldoen van het inschrijfgeld kan alleen door middel van een iDEAL betaling.
 

5. Annulering

5.1 Bij annulering van deelname aan een activiteit van Dokkumer Grachtzwemmen vindt er geen restitutie plaats. 
 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Deelname aan Dokkumer Grachtzwemmen is geheel op eigen risico.

6.2 De deelnemer is zelf aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt ten opzichte van de organisatie en/of een mede deelnemer.
 

7. Organisatie

7.1 De organisatie van Dokkumer Grachtzwemmen behoudt zich het recht voor om ten aller tijden wijzigingen aan te brengen aan het programma van Dokkumer Grachtzwemmen.

7.2 De organisatie van Dokkumer Grachtzwemmen behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer, te koud water, slechte waterkwaliteit, onvoldoende vrijwilligers of onvoorziene omstandigheden het evenement te annuleren, in te korten, of uit te wijken naar een alternatieve (start)locatie of starttijd, zonder dat de deelnemer aanspraak op restitutie kan maken.
 

8. Foto’s

8.1 Tijdens het Dokkumer Grachtzwemmen zullen er beeldopnamen worden gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor promotiemateriaal en andere vormen van media, en openbaar zichtbaar gemaakt worden.
 

9. Aandachtspunten deelnemers “Het Keerpunt van Dokkum” en “De Nautische Mijl van Dokkum”

9.1 Voor de start de cap met nummer opzetten en deze ophouden tot na de finish. Finishen zonder cap leidt tot diskwalificatie.

9.2 Bij aankomst bij de omkleedgelegenheid het inschrijfbewijs overleggen, de presentielijst  dient getekend te worden door de deelnemer. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar, dan dient de ouder/verzorger ook een handtekening te zetten.

9.3 Die kwartier (45 minuten) voor de aanvang (start) van de zwemtocht dient de deelnemer zich persoonlijk te hebben aangemeld bij de ontvangst-tafel.

9.4 Iedere deelnemer krijgt een nummer op beide armen en nek geschreven, zo kan de organisatie controleren welke deelnemers gestart, en welke gefinisht zijn. Het aanbrengen van de nummers dient te gebeuren VOOR de deelnemer zich insmeert met vaseline en/of andere smeermiddelen.

9.5 Als je tijdens de tocht hulp nodig hebt, dien je met je armen boven het hoofd te zwaaien. Zwaaien (bijv. naar publiek) wordt gezien als een hulpvraag. Zwaaien naar andere zwemmers of publiek is dus niet toegestaan en zal in de wedstrijdtocht leiden tot diskwalificatie.

9.6 Niet zelf naar de kant zwemmen en het water verlaten. Een volgboot haalt je uit het water en zal dit doorgeven aan de organisatie. De tocht of wedstrijd vervolgen is niet mogelijk.

9.7 Bij uitval tijdens of niet deelnemen aan de zwemtocht, dit altijd melden bij de jury.

9.8 Het gebruik van een MP3 speler is niet toegestaan tijdens het gehele evenement.

9.9 Deelnemers dienen ten aller tijden door het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen terstond op te volgen.
 

10. Extra punten voor De Nautische Mijl deelnemers

10.1 Na het te water gaan de startpositie aan nemen op de denkbeeldige lijn.

10.2 Wacht op het startsignaal, er is geen vooraankondiging.

10.3 Elkaar niet te hinderen.

10.4 Tijdens de wedstrijd is een wetsuit niet toegestaan (bepaling KNZB, zie 10.6). Een badpak met rits is ook niet toegestaan. 

10.5 De scheidsrechter en/of kamprechters hebben de bevoegdheid om deelnemers uit het water te halen i.v.m. veiligheid of onsportief gedrag. Verder is het reglement D Zwemmen onderdeel Openwaterzwemmen van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) van toepassing.

10.6 Bij bruggen met meerdere openingen wordt er aangeven welke doorgang er gebruikt moet worden, dit zal vaak de middelste zijn. Openingen die niet gebruikt mogen worden, worden met lint gemarkeerd.

10.7 Voor het meedoen aan de wedstrijd is het verplicht om een KNZB / NTB nummer te bezitten.

10.8 De prijsuitreiking van De Nautische Mijl zal zo snel mogelijk na de laatst binnengekomen deelnemer plaatsvinden.
 

  • Deelname aan beide tochten is geheel op eigen risico en verantwoording.                                   
  • Deelnemers van 12 t/m 17 mogen alleen deelnemen aan Het Keerpunt met toestemming van de ouders/voogd.
  • De minimum leeftijd voor deelnemers aan De Nautische Mijl is 16 jaar. Voor zwemmers onder de 16 die graag willen zwemmen adviseren wij  contact op te nemen.
  • Druk- en of typfouten zijn voorbehouden. 
  • Bij onduidelijkheden of vragen adviseren wij om contact op te nemen.